Spørgsmål og svar om E-medicusHvad er anatomi, fysiologi og sygdomslære?

Anatomi, fysiologi og sygdomslære er grundfagene, hvis du vil være alternativ behandler. Anatomi og fysiologi er læren om, hvordan kroppen er bygget op og fungerer, når den er rask. Sygdomslære eller patologi er læren om, hvad der kan gå galt, dvs., når kroppen er blevet syg.


Hvis du vil momsfritages og RAB-godkendes som alternativ behandler i Danmark, stiller myndighederne nogle helt konkrete krav til både antal lektioner og eksaminer i disse fag: 200 lektioners anatomi og fysiologi samt 100 lektioners sygdomslære er en del af SKAT’s uddannelseskrav, hvis du vil arbejde som momsfritaget behandler.

Efter endt undervisning skal du bestå en eksamen med fysisk fremmøde.

RAB står for Registreret Alternativ Behandler. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der administrerer RAB-ordningen. Styrelsen har godkendt en lang række foreninger til at RAB-registrere sine medlemmer. Strengt taget stiller Styrelsen for Patientsikkerhed ingen specifikke krav til, hvor mange lektioners undervisning, du skal have i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Men blandt de godkendte foreninger og uddannelsessteder er der udbredt enighed om at anvende de samme krav, der skal til for at blive momsfritaget, altså 200 lektioner anatomi og fysiologi, samt 100 lektioner sygdomslære (patologi).

Det er vigtigt for os at understrege, at du efter vores opfattelse ikke alene skal lære disse fag, fordi myndighederne stiller krav til det. For at blive en rigtig dygtig behandler er det også afgørende nødvendigt, at du forstår, hvordan kroppen er bygget op og arbejder. Har du styr på din anatomi, fysiologi og sygdomslære, kan du ofte komme rigtigt langt blot med din sunde fornuft, når du analyserer patienten og lægger en behandlingsplan. Sammen med dine øvrige faglige kompetencer er det derfor med til at gøre dig til en rigtig dygtig behandler.


Hvordan bliver jeg RAB-godkendt?

RAB står for Registreret Alternativ Behandler. Det er en ordning, som Styrelsen for Patientsikkerhed administrerer.

At have bestået dine eksaminer i anatomi, fysiologi og sygdomslære er ikke nok til at blive RAB-godkendt. Styrelsen for Patientsikkerhed stiller også bl.a. krav om, at du skal have mindst 250 lektioners undervisning i dit hovedfag og et samlet antal undervisningstimer på minimum 660 lektioner.

Desuden skal du være medlem af én af de foreninger, der er godkendt til at RAB-registrere deres medlemmer. De godkendte foreninger og uddannelsesinstitutioner har styr på alle de detaljer, der skal til, for at du kan blive RAB-godkendt i deres regi.


Hvordan bliver jeg momsfritaget alternativ behandler?

For at blive momsfritaget alternativ behandler skal du leve op til en række specifikke krav fra SKAT. Kravene omfatter ikke alene den uddannelse, du har taget, men også de behandlinger, du udfører.

Det vil føre for vidt at remse alle detaljerne op her. Men som en del af kravene til din uddannelse skal du bl.a. have gennemgået 200 lektioners anatomi og fysiologi samt 100 lektioners sygdomslære (patologi). Og du skal have bestået eksaminer med fremmøde i disse fag.

De øvrige krav skal skolen, hvor du tager resten af din uddannelse, undervise dig i.

Hvor længe har jeg adgang til materialet til E-medicus?

Vores uddannelsesforløb i anatomi, fysiologi og sygdomslære er bygget op omkring et online-univers, der rummer al materialet. Og – hvis du følger E-medicus BEHANDLER – en Facebook-gruppe, som følger dit hold.

I online-universet finder du bl.a. webinarer, præsentationer, evt. optagelser af live-dagene i Silkeborg, spørgsmål og svar, etc. Vi lukker online-universet ned ca. 1 måned efter, du har bestået dine eksaminer.

Facebookgruppen fra dit PRO-forløb fortsætter til tid og evighed, så du kan holde kontakten med dine studiekammerater.

Hvad sker der, hvis jeg er nødt til at afbryde forløbet for E-medicus BEHANDLER?

Alt efter, hvornår du afbryder dit forløb, kan du få en del af din betaling refunderet.


Se de præcise vilkår under vores Betalingsbetingelser.

Foregår undervisningen både som e-learning og med fysisk fremmøde?

E-medicus findes i tre forskellige varianter.


E-medicus BASIS og E-medicus BEHANDLER foregår 100% online. Her kombinerer du selvstudier, webinarer og træningsspørgsmål i form af selvtests.


E-medicus PRO kombinerer e-learning og fysisk undervisning. Oven i selvstudier, webinarer og træningsspørgsmål får du også et Facebook-fællesskab med ugentlige livekald, hvor du får besvaret spørgsmål. Samt flere dage med fysisk undervisning, hvor du repeterer og indlærer de vigtigste dele af stoffet med bl.a. øvelser og opgaver.


At lære anatomi, fysiologi og sygdomslære er som at lære et nyt sprog. Der skal noget til, og du skal gennem stoffet mange gange, gerne på flere forskellige måder. Alt efter temperament.


Det har vi taget højde for i vores forskellige forløb. Vi lægger ikke kun op til, at du skal lære stoffet hurtigst muligt, så du kan bestå eksamen. Vi mener, at den basale viden i disse grundfag er en meget væsentlig del af dit fundament for dit virke som behandler. Derfor er vores fokus ikke blot, at du kan bestå eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Først og fremmest er det vores ambition, at du lærer at forstå, hvordan kroppen fungerer på et dybt og grundlæggende niveau, som rækker ud over din korttidshukommelse.

For E-medicus BASIS og E-medicus BEHANDLER ligger den primære del af undervisningen som webinarer, du kan se, når det passer dig – igen og igen.


For E-medicus PRO er der gennem hele forløbet ugentlige opfølgnings-webinarer i den lukkede Facebookgruppe, hvor du kan stille spørgsmål. Og ca. en gang om måneden mødes vi ansigt til ansigt i vores undervisningslokaler i Silkeborg, hvor vi samler op på alle løse ender og tilfører din indlæring endnu en dimension. Undervisningen i Silkeborg optages, så du kan se den senere – eller hvis du ikke har mulighed for at deltage på live-dagene.

Uanset om du vælger BASIS, BEHANDLER eller PRO kan du gennem hele forløbet teste dig selv, så du hele tiden har fingere på pulsen i forhold til, hvor meget du har lært.


Læs mere om E-medicus BASIS


Læs mere om E-medicus BEHANDLER


Læs mere om E-medicus PRO


Hvordan foregår undervisningen i Silkeborg for E-medicus PRO?

Til undervisningen i Silkeborg samler vi op på de emner, vi har gennemgået som webinarer indtil da. Vi gennemgår de væsentligste pointer og tegner de store linjer mellem nogle af emnerne.

Men du kommer også selv på arbejde. Blandt andet skal du fx selv tegne nogle af de væsentligste strukturer. Vi sætter også dig og dine medstuderende til at løse nogle opgaver sammen, hvor det giver mening.

Hele undervisningsdagen optages på video, så du kan se den igen senere. Eller, hvis du ikke deltager.

Er der mødepligt til undervisningen i Silkeborg for E-medicus PRO?

Vi anbefaler, at du deltager til undervisningen i Silkeborg, da det kan føje endnu en dimension til din indlæring af anatomi, fysiologi og sygdomslære. Men strengt taget er der ikke mødepligt. Hele undervisningsdagen optages, så du kan se den senere – så mange gange, du har brug for det.

Skal jeg selv have mad med, hvis jeg er til undervisning i Silkeborg?

Vi er vært for en let økologisk, vegansk og glutenfri frokost. Andre allergier og intolerancer skal du selv tage hensyn til. Desuden serverer vi te, kaffe og grønne snacks i pauserne.

Hvordan foregår eksamen?

Eksamen i både anatomi og fysiologi samt patologi er multiple choice-baseret.

Du må benytte og evt. medbringe bøger og noter til eksamen. Du skal have mindst 80% rigtige for at bestå.


Eksamen for E-medicus BASIS foregår derhjemme ved computeren.


Eksamen for E-medicus BEHANDLER foregår på vores adresse i Silkeborg.


Eksamen for E-medicus PRO foregår ved din egen computer – med fremmøde i hhv. Silkeborg og København.

Hvad sker der, hvis jeg ikke består eksamen?

Vi gør alt, hvad vi kan for, at du kommer til at bestå dine eksaminer i hhv. anatomi og fysiologi samt sygdomslære. Blandt andet har du mulighed for løbende at teste dig selv med kontrolspørgsmål i alle emner.


Skulle det alligevel ske, at du ikke består, har du selvfølgelig mulighed for re-eksamen, når du er klar til det.


For E-medicus BASIS har du ét forsøg til at bestå eksamen. Herefter koster det et gebyr på 500 kr. at åbne op for hvert nyt forsøg.


For E-medicus BEHANDLER og E-medicus PRO foregår eksamen med fysisk fremmøde. For E-medicus BEHANDLER en tirsdag efter aftale i lige uger. For E-medicus PRO ifølge undervisningsplanen. Består du ikke eksamen i første forsøg, aftaler vi et nyt tidspunkt, der passer dig. Det koster et gebyr på 850 kr.

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan eller er klar til at deltage til eksamen med fremmøde for E-medicus PRO?

Hvis du ikke har mulighed for at gå til eksamen på den dato, der er sat i undervisningsplanen, kan vi aftale en individuel dato for re-eksamen. Det koster et gebyr på 850 kr.


Du kan udskyde eksamen i op til et år - dvs. senest til eksamen med holdet efter dig. Herefter må du følge undervisningen igen for at få din eksamen. Du får 50% rabat, hvis du vælger at deltage i et nyt forløb. Hvis du får brug for at skifte hold, koster det et administrationsgebyr på 2.000 kr.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge på at studere?

Det er vanskeligt at give generelle retningslinjer for, hvor meget tid du kommer til at bruge på dine studier i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Det afhænger i meget høj grad af dine egne evner, rutiner og vaner.

Her er dog et par overordnede retningslinjer for en almindelig uge – ud fra den feedback, vi har fået fra tidligere studerende:

  • • Læsning/selvstudie: 3-4 timer
  • • Webinarer: 1-2 timer
  • • Evt. Facebook-live: 1 time

Herudover skal du afsætte ekstra tid til live-dagene i Silkeborg, hvis du følger E-medicus PRO. Ligesom du skal forvente at intensivere dine studier i tiden op til eksamen.

Har du flere spørgsmål?

Ring til Nickolai på tlf 60 88 50 70.

Han kan hjælpe svare på dine spørgsmål omkring undervisningen i anatomi, fysiologi og sygdomslære.E-medicus er en del af Nordic College of Natural Medicine
Vestergade 38, 8600 Silkeborg
E-mail: kontakt@e-medicus.dk, Tlf: 60 88 50 70
CVR: 39697513